Zmieniamy Wielkopolskę

Odcinek nr 17

W Ostrowie Wielkopolskim trwa realizacja wielkiego programu rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta.

W Ostrowie Wielkopolskim trwa realizacja wielkiego programu rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta.

Folder „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta” z wizualizacjami projektu, zawierającego zieleń miejską, przestrzeń dla mieszkańców oraz propozycje parkowania aut w ciągach komunikacyjnych.
Folder „Rewitalizacja przestrzeni publicznej traktu w centrum miasta” z wizualizacjami projektu, zawierającego zieleń miejską, przestrzeń dla mieszkańców oraz propozycje parkowania aut w ciągach komunikacyjnych.

Możliwości rewitalizacji pojawiły się w Ostrowie, gdy miasto pozyskało unijne dofinansowanie.

„Program rewitalizacji miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-23 to aż 95 działań. To 52 działania inwestycyjne i 43 działania społeczne. Suma wszystkich projektów uwzględnionych w programie to ponad 65 milionów złotych” – podkreśla Jakub Tomalkiewicz – pełnomocnik ds. rewitalizacji miasta. Najważniejsze zadania są już realizowane: „Jest to modernizacja oraz remont ogródków jordanowskich, modernizacja oraz remont amfiteatru miejskiego, modernizacja budynku przy sali sesyjnej na Ostrowskie Centrum Aktywności Lokalnej oraz rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ciągu ulic: od placu Rowińskiego do Kolejowej”.
Wartość tych czterech zadań to ponad 11 mln zł, z czego prawie 8 mln stanowi uzyskane dofinansowanie unijne. Ale remonty i modernizacje to nie wszystko:

Plac na Rynku przed Ratuszem. Meble miejskie wśród zieleni niskiej oraz drzew.
Plac na Rynku przed Ratuszem. Meble miejskie wśród zieleni niskiej oraz drzew.

„Jeżeli chcemy mówić o rewitalizacji, to nie możemy tego sprowadzać tylko do tej części wizualnej, bo inaczej będziemy mieli zwykłą modernizację. Taka prawdziwa modernizacja to także zadbanie o sferę społeczną, kulturalną, edukacyjną, by tchnąć nowe życie w miejsce które jest rewitalizacji poddawane” – podkreśla radny Jakub Paduch.

Odpowiadając na te potrzeby, miasto wprowadziło do programu kilka innowacji – dodaje Mateusz Nycek, przewodniczący Ostrowskiego Komitetu Rewitalizacji: „Ostrów Wielkopolski, jako pierwsze miasto w Polsce, wprowadził innowację społeczną w postaci rewitalizacyjnego budżetu obywatelskiego. W ramach tego budżetu wyłoniono pod koniec roku pięć wartościowych zadań społecznych. To między innymi porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży, edukacja antysmogowa, czy zajęcia integracyjne na terenie śródmieścia”.

Widok na Ratusz i nowoprojektowane strefy spotkań mieszkańców. Meble miejskie wśród zieleni niskiej oraz drzew.
Widok na Ratusz i nowoprojektowane strefy spotkań mieszkańców. Meble miejskie wśród zieleni niskiej oraz drzew.

„Więcej o możliwościach uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich znajdziecie na www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.”