Zmieniamy Wielkopolskę
Podkasty zawierają transkrypcję.

Zmieniamy Wielkopolskę w radiuCENTRUM_106.4: cykl audycji o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym (WRPO) na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. W kolejnych odcinkach programu prezentujemy idee, projekty oraz przedsięwzięcia istotne dla lokalnej społeczności subregionu kalisko-ostrowskiego, realizowane w oparciu o WRPO. Przedstawiamy fakty o tym jak pieniądze z Unii Europejskiej zmieniają nasz region, rozwijając go nieustannie.

Audycja finansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Serwis z udogodnieniami dostępu.

Audycje Zmieniamy Wielkopolskę

Wszystkie Wpisy »