Zmieniamy Wielkopolskę
Marzena Wodzińska z Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Grzegorz Potrzebowski, szef Departamentu Polityki Regionalnej UMWW

Odcinek nr 9

Konsultacje strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku.

Konsultacje strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku.

Trwają konsultacje dotyczące strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku, która przygotuje region m.in. do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i programu operacyjnego na lata 2021-2027 (WRPO 2021+).

Widok sali konferencyjnej z uczestnikami konsultacji strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku.
Widok sali konferencyjnej z uczestnikami konsultacji strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku.

Serię konsultacji rozpoczęła konferencja w Kaliszu, na którą licznie przybyli samorządowcy, działacze organizacji pozarządowych i okoliczni mieszkańcy:

„Udział w takich konsultacjach daje przede wszystkim możliwość wypowiedzenia się na temat przyszłych założeń, kierunków rozwoju Wielkopolski. Zawsze, każdy głos ma znaczenie. Natomiast jaki będzie tego efekt, to będzie można powiedzieć po całym cyklu konsultacji społecznych w ramach strategii”. A te odbywać się będą w Wielkopolsce do 22 października.

Widok sali konferencyjnej z uczestnikami konsultacji strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku.
Widok sali konferencyjnej z uczestnikami konsultacji strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku.

Prace nad dokumentem rozpoczęły się rok temu, a uwagi i pomysły zbierano między innymi za pomocą ankiet.

„Duży odzew mieliśmy ze środowisk młodzieżowych. Otrzymaliśmy ponad 2000 odpowiedzi w skali województwa, a z samego subregionu kaliskiego – około 350 ankiet. Młodzież wskazywała przede wszystkim powinniśmy stawiać na odnawialne źródła energii oraz edukację. Z kolei samorządy – że przede wszystkim drogi lokalne, drogi powiatowe” – mówi Grzegorz Potrzebowski, szef Departamentu Polityki Regionalnej UMWW.

Widok sali konferencyjnej z uczestnikami konsultacji strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku.
Widok sali konferencyjnej z uczestnikami konsultacji strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku.

„Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego to bardzo ważny dokument, drogowskaz w którym kierunku zmierzamy. To również swoisty manifest – jak mówi marszałek Marek Woźniak – rozwoju Wielkopolski. Wiadomo, że wyzwań przed nami jest bardzo dużo: bo to i zmiany demograficzne i nowe technologie, innowacje, zmiany klimatyczne” – dodaje Marzena Wodzińska z Zarządu Województwa Wielkopolskiego, gospodarz pierwszych konsultacji.

Przemówienie Marzeny Wodzińskiej z Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Przemówienie Marzeny Wodzińskiej z Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

„Warto przychodzić na konsultacje, bo te wszystkie uwagi, które zostaną zgłoszone – będą zapisane, bo ze spotkań powstają protokoły; a z drugiej strony te wskazówki mogą być włączone do strategii i dać nam nową, lepszą perspektywę, aby wszystkim żyło się w Wielkopolsce lepiej” – przekonuje Marta Mazurek, specjalistka do spraw polityki równości i różnorodności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Identyfikator uczestnika konsultacji strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku.
Identyfikator uczestnika konsultacji strategii rozwoju Wielkopolski do 2030 roku.

„Więcej o możliwościach uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich znajdziecie na www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.”