Zmieniamy Wielkopolskę
Marszałek Województwa WIelkopolskiego - Marek Woźniak przy mikrofonie

Odcinek nr 1

Zmieniamy Wielkopolskę – w radiu CENTRUM. Czyli jak Unia Europejska zmienia nasz region.

Zmieniamy Wielkopolskę – w radiu CENTRUM. Czyli jak Unia Europejska zmienia nasz region.

W nowym cyklu na antenie radiaCENTRUM mówić będziemy o Funduszach Europejskich, a w szczególności jakie korzyści odniósł nasz region.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej już od 15 lat. tym okresie Wielkopolska otrzymała ponad 70 miliardów złotych i zanotowała ogromny wzrost cywilizacyjny i ekonomiczny. Spora część tych pieniędzy – jak podkreśla radiuCENTRUM Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, trafiła również do naszego regionu:

„W sposób obiektywny można to udowodnić biorąc pod uwagę chociażby wskaźnik przyrostu PKB na głowę mieszkańca. To jest używany powszechnie w Unii Europejskiej miernik zamożności społeczeństwa i jeśli chodzi o Polskę, to wzrósł on bardzo znacznie tych 15 latach; a jeśli chodzi o Wielkopolskę, to notujemy wzrost wielkości 23%”.

I ten wzrost stawia nas w gronie czołówki europejskiej, szczególnie jeśli chodzi o kraje, które wraz z Polską 15 lat temu do wspólnoty przystąpiły:
„To jest taki miernik, który nie podlega dyskusji – jest to po prostu obiektywnie odnotowany. Oczywiście w ślad za tym można przytoczyć tym 15-leciu osiągnięcia takie, które dostrzegamy w naszym otoczeniu: nowe drogi, nowe obiekty publiczne, poprawę jakości życia.”

Poza rozwojem infrastruktury drogowej, kolejowej, transportu publicznego, czy ochrony środowiska, widoczny jest też rozwój tak istotnych dla życia społeczności dziedzin jak kwalifikacje ludzi, rozwój kultury i opieki zdrowotnej. I to, jak podkreśla Marek Woźniak, jest dowód na to, że Wielkopolska gospodarność połączona z silnym wkładem finansowym, przyniosła spodziewane efekty.

Materiały prasowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Materiały prasowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

„Więcej o możliwościach uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich znajdziecie na www.wrpo.wielkopolskie.pl.
Audycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.”